Menu 

Vispassage gemeente Mill en St. Hubert

In de week voor de kerstvakantie werden in de Gemeente Mill & St Hubert ,op zeer vakkundige wijze, onze Vispassages aangebracht. Vismigratie is belangrijk voor een gezond ecologisch watersysteem, voor nu en in de toekomst. Stuwen zijn in deze tijd meer dan nodig om het water op peil te houden, ze vormen echter ook een obstakel voor vissen om door de rivier te zwemmen. Hierdoor raken vispopulaties geïsoleerd en zijn paaigebieden onbereikbaar. Met behulp van onze hoogwaardige Vispassages kunnen vissen de stuwen nu passeren en stroomopwaarts zwemmen. Dit vergroot de leefbaarheid en zorgt ervoor dat vispopulaties elkaar weer kunnen bereiken.

3.

5

 

 

 

 

 

 

11

12