Menu 

Montgomerylaan, Eindhoven

De (brainport) regio Zuidoost – Brabant wordt steeds belangrijker voor de Nederlandse economie. Daarom is het belangrijk dat deze goed bereikbaar blijft. Vakkundige aanpak is hierbij een eerste vereiste maar ook van belang zijn een prettige leefomgeving zonder overlast door sluipverkeer en geluidsoverlast. Autoverkeer wordt gestimuleerd op wegen die daarvoor bedoeld zijn, bijvoorbeeld de Ring. Op andere wegen, zoals de Veldmaarschalk Montgomerylaan, krijgt de bus voorrang. Om een goed alternatief te kunnen bieden aan automobilisten wordt er in gezet op een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) netwerk. Op de kruising is een ongelijkvloerse kruising de enige goede oplossing. De Ring wordt verdiept, de Montgomerylaan blijft op dezelfde hoogte. Het fietsverkeer rijdt overal bovengronds en profiteert van de prioriteit van het HOV. Voor de realisatie van deze ongelijke kruising, legt de gemeente een nieuw regenwaterriool aan de zuidzijde van de Pastoriestraat aan.
Hierbij is gekozen voor de meest duurzame betonnen rioleringssystemen.

Met: Den Ouden Groep Schijndel en Gemeente Eindhoven

 

2 4

 

 

 

 

 

 

710