Menu 

Hart van Stein, Stein

In 2009 brandde het winkelcentrum in Stein af. Van de 47 winkels bleef niets meer over. Een tijdelijk winkelcentrum werd neergezet om de ruim 12.000 inwoners in hun winkelbehoefte te voorzien.
Er werd een nieuw plan opgesteld en uitgevoerd voor het realiseren van het centrum in Stein het “hart van Stein” Dit centrum zal een ontmoetingsplek worden voor jong en oud!

Naast de belangrijke functies van winkelcentrum, woningen en een multifunctioneel centrum krijgt de gemeente Stein door de realisatie van dit nieuwe centrumplan, ook haar kloppend hart terug.

Wij zijn trots ook een aandeel te mogen leveren voor de omliggende riolering, door levering van onze duurzame BlueTube buizen en putten.

Alle ingrediënten zijn hier nu aanwezig om het hart van Stein weer volledig terug te laten komen!

 

Februari 2017

In opdracht van: Gemeente Stein

Uitvoering: BLM Wegenbouw te Wessem

11   10

89