Menu 

Wijziging rekeningnummer per 15 januari 2021

Vanaf 15 januari gaan wij over naar een nieuw rekeningnummer.
Ons huidige rekeningnummer komt vanaf deze datum te vervallen. Wij verzoeken u ons nieuwe
rekeningnummer in uw systeem op te nemen.

Onze nieuwe betalingsgegevens zijn:
Bankrekeningnummer Rabobank: NL30RABO0362291411
BIC Nummer: RABONL2U
Ten name van: Kijlstra BV

Mochten er nog verdere vragen zijn kunt u contact opnemen met onze afdeling administratie.

Crediteurenadministratie:
Mevrouw J. de Roos
Telefoonnummer: 0512-585350
E-mail: j.deroos@kijlstra.eu

Debiteurenadministratie:
Mevrouw N. van der Valk
Telefoonnummer: 0512-585359
E-mail: n.vandervalk@kijlstra.eu

Onze overige bedrijfsgegevens blijven ongewijzigd.