Persbericht: Kijlstra BV Drachten is voornemens de rioleringsactiviteiten te staken

Persbericht: Drachten 21 september 2021

Kijlstra BV Drachten is voornemens de rioleringsactiviteiten
te staken.

40 arbeidsplaatsen blijven behouden, 45 gaan verloren

Vanwege structurele verliezen en een steeds maar krimpende markt heeft de directie van Kijlstra BV
noodgedwongen het voorgenomen besluit moeten nemen alle rioleringsactiviteiten op termijn te staken. Alle
lopende orders zullen worden uitgeleverd en de orderaanname zal worden afgebouwd.

Vanwege het voorgenomen besluit is het verlies van arbeidsplaatsen helaas onvermijdelijk. Kijlstra BV, gesitueerd
aan de Tussendiepen in Drachten, is genoodzaakt om collectief ontslag aan te vragen voor ongeveer 45
medewerkers. In overleg met de ondernemingsraad en de vakbonden zal onderzocht worden in hoeverre Kijlstra
BV medewerkers van werk naar werk kan helpen. Kijlstra BV streeft ernaar zoveel mogelijk banen te behouden
en/of werknemers onder te brengen bij zusterbedrijven.

Kijlstra BV, al ruim honderd jaar gevestigd in Drachten, heeft al een lange periode te maken met zware
marktomstandigheden. De structureel krimpende markt veroorzaakt al jaren substantiële verliezen. Ondanks
diverse investeringen, bedrijfsaanpassingen en reorganisaties blijft het bedrijf verlieslatend. De directie ziet
daarom geen andere optie dan de rioleringsactiviteiten te staken. Vorige week is de ondernemingsraad om advies
gevraagd en zijn de vakbonden over dit voornemen geïnformeerd. Vandaag zijn alle circa 85 werknemers
eveneens ingelicht.

Voor de rioleringsactiviteiten betekent dit voornemen dat de orderaanname zal worden afgebouwd, productie en
uitlevering wordt gegarandeerd. De bestratingsactiviteiten en de overige activiteiten die verband houden met de
zogenaamde specials, zoals vispassages, veeroosters en gemalen, gezamenlijk goed voor 60 procent van de afzet,
worden voortgezet.

Algemeen directeur Hans Mascini: ‘We hebben gestreden tot het laatst maar helaas moeten we het ontslag
aanvragen voor ongeveer 45 ervaren krachten. Het is een harde klap voor deze medewerkers, waarvan een groot
deel al decennia bij ons aan het werk is. Helaas is de rioleringssector een grillige en soms grimmige markt. En
corona en de stikstofproblematiek komen de markt ook niet ten goede. Prioriteit is nu door te werken, bestaande
orders uit te leveren en om de medewerkers bij een zusterbedrijf of elders onder te brengen. Het zijn vakmensen,
dus ik ben optimistisch.’

Meer informatie:
Voor meer informatie, neem contact op met Hans Mascini, algemeen directeur op 06 51 51 91 19 of per e-mail
h.mascini@kijlstra.eu

 

 

Kijlstra bv
Drachten Tussendiepen 28, 9206 AD Drachten, Postbus 23, 9200 AA Drachten T 0512 585300
Vianen De Limiet 21A, 4131 NR Vianen T 0347 365900
IBAN NL30RABO0362291411 E info@kijlstra.eu I www.kijlstra.eu

210921 Persbericht