Menu 

Maatregelen omtrent Coronavirus

Zoals elke organisatie in Nederland volgen wij de ontwikkelingen met betrekking tot het Corona-virus op de voet (https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus.

Vanzelfsprekend informeren en instrueren wij onze medewerkers over de wijze waarop besmetting voorkomen kan worden en wat men moet doen bij Corona-gerelateerde klachten. Vanwege de nieuwe maatregelen van gisteren (sluiting van scholen en horeca e.d.), achten wij het noodzakelijk meer medewerkers vanuit huis te laten werken. Dit kan eventuele consequenties hebben voor onze telefonische bereikbaarheid. Wij verzoeken u zo veel als mogelijk per e-mail te corresponderen.

Wij zullen onze werkzaamheden zo goed als mogelijk uitvoeren, maar wij vermoeden ten zeerste dat door de landelijke situatie leveringen niet altijd gehaald kunnen worden en dat (tijd-)leveringen niet vanzelfsprekend nageleefd kunnen worden.

Vooralsnog wordt onze operatie gecontinueerd, maar we verwachten mogelijke leverproblemen, zowel door mogelijk achterblijvende productie dan wel door onze transporteurs welke natuurlijk ook te maken krijgen met de gevolgen van de corona-crisis. Wij bekijken per dag wat tot onze mogelijkheden behoren en hoe wij kunnen voorzien in uw vraag.

Wij vertrouwen op uw begrip. Samen gaan we ervoor!