Menu 

Kijlstra Riolering gecertificeerd voor CO2 Bewust certificaat, niveau 3

Tot groot genoegen delen wij u mede dat Kijlstra Riolering, per 12 april 2018, het CO2 Bewust certificaat niveau 3 van het handboek CO2-Prestatieladder ontvangen heeft. Met de inzet van de CO2-Prestatieladder laten wij  zien dat duurzaamheid en CO2-reductie centraal staat in onze onderneming.

Over de CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een certificeringssysteem bestaande uit 5 niveaus. Elk gecertificeerd bedrijf voldoet aan eisen over onder andere CO2-inzicht en -reductie. Vaste onderdelen van de ladder zijn bijvoorbeeld een footprint, ketenanalyses en samenwerking met ketenpartners om COte reduceren. Met een CO2-bewust Certificaat toont een bedrijf aan te beschikken over ambitieuze reductiedoelstellingen en een werkend CO2-managementsysteem.

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) is eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder.

2