Menu 

IT Buizen

Op veel plaatsen in ons land worden hemel en aarde gescheiden door een verhard oppervlak. Bebouwing en verkeersvoorzieningen sluiten de bodem af. Doordat grote hoeveelheden schoon hemelwater via de riolering afgevoerd worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie, zakt het grondwaterpeil en verdroogt de bodem.

Het antwoord op de verdrogingsproblematiek ligt in een gescheiden rioolstelsel met toepassing van infiltratie-transportbuizen. Kijlstra biedt hiervoor twee oplossingen.* Welke voor u de meest geschikte is, hangt ondermeer af van de doorlaatbaarheid van de grond rondom de buis, (k-waarde) en de verwachte bovenbelasting in verband met de buissterkte.

Bestekteksten

Kijlstra IT-buis
De Kijlstra IT-buis combineert twee functies: infiltratie van hemelwater in de bodem en berging van het overschot aan water. De oplossing van Kijlstra is eenvoudig en doeltreffend. De Kijlstra IT-buizen worden van hoogwaardig beton gemaakt en voorzien van infiltratie perforaties. Deze zijn in een uitgekiend patroon aangebracht en ontworpen voor de zwaarste regenbuien. Alle geperforeerde buizen worden af fabriek met een geotextielvlies omkleed. De Kijlstra IT-buis is voorzien van een EasyLock-verbinding. Deze rubberring met zelfsmerende glijflap moet op het werk worden aangebracht op de spie.

Risico van dichtslibben nihil
De Kijlstra IT-buis biedt vele garanties voor blijvende kwaliteit en functionaliteit. Als compleet systeem kent het geen zwakke plekken. Perforaties van Ø18 mm zorgen ervoor dat de infiltratiecapaciteit niet afneemt door dichtslibben van het onderste gedeelte. De buizen worden standaard voorzien van een 2-laags geotextielvlies van 150 gr/m². Dit vlies beschermt afdoende tegen het inspoelen van zand en zorgt voor een goede verdeling van het infiltratiewater over de buiswand.

Geen speciale reiniging noodzakelijk, zeer lange levensduur
De Kijlstra IT-buis hoeft niet gereinigd te worden om zijn infiltrerende werking te behouden. U kunt volstaan met regulier onderhoud.

Milieuvriendelijk
Een uniek pluspunt van de Kijlstra IT-buis is de milieuvriendelijke afvoer van de “first flush”. In tegenstelling tot andere infiltratieproducten zijn alle Kijlstra IT-buizen op de bodem geheel waterdicht. De eerste watergolf bij een regenbui wordt niet in de bodem geïnfiltreerd. Mogelijk zware metalen en andere verontreinigingen die in deze first flush vanaf de straat meespoelen, worden in de putten verzameld en kunnen eenvoudig worden afgevoerd.

Sterker
Kijlstra IT-buizen hebben dezelfde sterkte eigenschappen als de gewone betonnen rioolbuizen. De perforaties zijn in een uitgekiend patroon aangebracht waardoor er geen invloed is op de sterkte. Deze, door onderzoek bevestigde, sterkte wordt langdurig gewaarborgd.

Constante, gedoseerde infiltratie
Ons systeem is door ingenieursbureau Tauw nauwgezet beoordeeld en doorgerekend. Dit rapport “Toepassing Kijlstra IT-buis” nemen de technische adviseurs van Kijlstra graag met u door.

Leveringsprogramma
Kijlstra IT-buizen hebben een lengte van 2400 mm en zijn ongewapend verkrijgbaar in de diameters 400, 600 en 800 mm.

Schermafbeelding 2014-05-30 om 17.50.10