Menu 

Drainbuis

Schermafbeelding 2014-05-30 om 17.17.08De Kijlstra Drainbuis is gemaakt van ‘openstructuur beton’, waardoor de waterdoorlaatbaarheid over het hele buisoppervlak is verdeeld. De Kijlstra Drainbuis heeft hierdoor een tweeledige werking. Bij een lage grondwaterstand fungeert de buis als infiltratiesysteem voor het opgevangen hemelwater, wat geleidelijk aan de bodem wordt afgegeven. Is de grondwaterstand juist hoog, dan kan het systeem ook als drainage fungeren, waarbij het overtollige water kan worden opgevangen en, desgewenst, afgevoerd.

Toepasbaarheid

De Kijlstra Drainbuis wordt op dezelfde wijze gelegd als traditionele riolering en kan standaard gekoppeld worden aan bestaande rioleringssystemen. De bepalende factoren voor de toepasbaarheid van deze Drainbuis zijn de waterdoorlatendheid (k-waarde) van de omliggende grond en de verwachte bovenbelasting (verkeerklasse). Eventueel kan de infiltratiecapaciteit worden verhoogd door de omhulling met grof zand en/of filterdoek. De Kijlstra Drainbuis is voorzien van een glijring welke op het werk moet worden aangebracht op de spie. De mof moet worden voorzien van een glijmiddel.

Belasting

De Kijlstra Drainbuis heeft, door het ‘openstructuur beton’ een beperktere belastbaarheid ten opzichte van de Kijlstra IT-buis. Op plaatsen waar met zwaardere verkeersbelasting gerekend moet worden, verdient het aanbeveling te kiezen voor de Kijlstra IT-buis.

Onderhoud en beheer

De Kijlstra Drainbuizen zijn gevoeliger voor dicht-slibben. Inspectie en het onderhoud zullen hierop aangepast moeten worden. Dit zal in uw reguliere onderhoudsprogramma opgenomen moeten worden.

Leveringsprogramma

Kijlstra Drainbuizen hebben een lengte van 2000 mm en zijn ongewapend verkrijgbaar in diverse diameters.

Ongewapende Drainbuizen

Diameter (mm)Lengte (mm)Gewicht (kg / buis)
4002000450
60020001090
80020001780
100020002580