Menu 

Bezoek de heer drs. A.A.M. (Arno) Brok, 24 juli 2017

Op maandag 24 juli, heeft de heer drs. A.A.M. (Arno) Brok een bezoek gebracht aan Kijlstra Riolering. De heer Brok, is commissaris van de Koning in de provincie Friesland, voorzitter van Provinciale Staten (PS) en voorzitter en lid van het college van Gedeputeerde Staten (GS).
Naast een rondleiding op het terrein en een bezoek aan onze BlueTube fabriek, heeft onze kwaliteitsmanager René Kors ook meer verteld over de productie van 600 betonplaten voor het Blokhuisplein te Leeuwarden. (culturele hoofdstad Europa in 2018) De indeling van het Blokhuisplein wordt veranderd. Er komen grote tegels in verschillende vormen en kleuren. In de tegels zijn kleine silhouetten van vogels te zien. Kijlstra gaat hiervoor de betonplaten produceren en leveren.

 

 

IMG_4192

IMG_4194

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMG_4195DFgpdqCXYAAtcVU

 

Back to Top